FROGFELLOWS

Een veranderende wereld vraagt om een transformatie van leren

Het huidige onderwijs is gericht op het leren van een vak. Maar over 4 jaar is een substantieel deel van de huidige banen verdwenen of deels gewijzigd. Bereidt het huidige onderwijs  wel voor op de toekomst?

In samenwerking met bedrijven en/of onderwijsinstellingen ontwikkelt Frogfellows opleidingen voor de praktijk. Frogfellows transformeert het leren door een nieuwe wijze van onderwijs aan te bieden gericht op de toekomstige skills en job families. Frogfellows ontwikkelt en levert onderwijsprogramma’s voor het beroepsonderwijs van level 3 tot level 7, en  future skills based voor het primair- en voortgezet onderwijs . Programma’s die worden gemaakt met het oog op de toekomst. Belangrijke criteria vormen de jobfamilies en skills zoals opgesteld door het World Economic Forum.

 

Transformatie van de arbeidsmarkt

ACHTERGROND

In 2025 is 44% van de vaardigheden die werknemers nodig hebben om hun werk effectief uit te voeren ten opzichte van nu veranderd. Bedrijven ervaren de noodzaak om hun personeel omscholings- en bijscholingsmogelijkheden te bieden.
Het WEF (World Economic Forum) benadrukt dat vooral skills belangrijk zijn om duurzame inzetbaarheid te garanderen.
Het Nederlandse TNO formuleert het nog stelliger en geeft aan dat:…’ de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zorgen voor een mismatch tussen vraag en aanbod. TNO wil daar, met verschillende projecten, wat aan doen door in te zetten op ‘skills’ (kennis, vaardigheden en eigenschappen) in plaats van op diploma’s. Want matching op basis van skills is de toekomst, en kan ons helpen richting een flexibele arbeidsmarkt met gelijke kansen’….

 

INZETTEN OP ANDERE SKILLS EN NIEUWE BEROEPEN

De huidige jobs veranderen. De engineer van vandaag blijft engineer en voegt daar: Cloud Computing, Data & Artificial Intelligence en Product Development skills aan toe om in 2025 up-to-date te zijn.

Het World Economic Forum heeft daarvan een overzicht gepubliceerd. De nieuwe 2025 job-families geven weer welke transformaties moeten plaatsvinden.

Future of Jobs
WEF 2020 -The Future of Jobs

top 15 persoonlijke skills voor 2025 volgens het wef

 • analytisch denken en innovatie
 • actief leren en leerstrategieën
 • complexe probleemoplossing
 • kritisch denken en analyseren
 • creativiteit, originaliteit en initiatief
 • leiderschap en sociale invloed
 • technologiegebruik, monitoring en controle
 • technologie ontwerp en programmering
 • veerkracht, stresstolerantie en flexibiliteit
 • redeneren, problemen oplossen en ideeën bedenken
 • emotionele intelligentie
 • probleemoplossing en gebruikerservaring
 • servicegerichtheid
 • systeemanalyse en evaluatie
 • overtuigen en onderhandelen
 

UNIVERSELE SKILLS-TAAL 

In de levensloop en loopbaan van mensen zullen periodes van werk, (om-, bij- en op-)scholing, zorg en verlof elkaar steeds vaker af gaan wisselen. Een meer op skills gerichte arbeidsmarkt ondersteunt en vergemakkelijkt deze overgangen.

TNO werkt samen met CBS, CPB en UWV aan de ontwikkeling van een uniforme skills-taal of skillsontologie. Daarmee wordt het mogelijk om de betekenis van skills voor het werk in verschillende sectoren inzichtelijk te maken op basis van uiteenlopende internationale skillsclassificaties of -taxonomieën.

Voor verschillende sectoren zijn de gevraagde skills al gedefinieerd.

Permanente educatie vereist actieve coördinatie tussen werknemers en werkgevers en effectieve samenwerking tussen werkgevers en onderwijsaanbieders.

Frogfellows transformeert het leren door een nieuwe wijze van onderwijs aan te bieden gericht op de toekomstige skills en job families.