FROGFELLOWS

Wil jij leren combineren met praktijkervaring?

waarom leren bij Frogfellows

Up-to-date programma’s

De programma’s zijn gebaseerd op de veranderingen op de arbeidsmarkt en komen tegemoet aan de interesses van werknemers en studenten.

Be a Master of your own destiny

We ondersteunen studenten en professionals om hun eigen weg te bepalen.

 Ervaringsgericht en persoonlijk 

Werken met echte opdrachten bedacht door bedrijven, in combinatie met een (online data-driven) leerplatform. Een persoonlijke leerweg: sociaal en resultaatgericht leren.

Ontwikkelen van skills

Focus op de gevraagde skills in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Toegankelijkheid van leren

Leren is voor iedereen. We stimuleren onderbelichte doelgroepen om mee te doen.

VIJF BELANGRIJKE LEERCOMPONENTEN

Wij willen je laten ervaren wat een zinvolle en prettige leer- en werkbalans is. De componenten binnen een programma bestaan uit:

  1. Academische en professionele coaching. Frogfellows-coaches combineren een academische met een professionele achtergrond.
  2. Zakelijke uitdagingen in een echte werkomgeving. Je past je vaardigheden en kennis toe in een echte werkomgeving. Een groot deel van je tijd besteed je aan het oplossen van uitdagingen in de dagelijkse praktijk van ondernemingen.
  3. Massive Open Online Cursussen (MOOCS). Een Frogfellows-panel van: studenten, wetenschappelijk personeel en professionals selecteert halfjaarlijks de best beschikbare MOOCS om up-to-date inhoud te garanderen. Bijvoorbeeld; de Microsoft data analytics MOOCS bieden uitstekende up-to-date leerinhoud.
  4. Een online leerervaringsplatform (LxP) dat je ondersteunt en begeleidt.
  5. Gamification stimuleert je om het maximale resultaat te behalen.
STUDIEBEURZEN

De geaccrediteerde programma’s worden door DUO erkent, hierdoor krijgen Studenten studiefinanciering (Studiefinanciering in NL).

SUSTAINABILITY

Hoe gaan we om met onze omgeving op een duurzame manier?

Frogfellows vindt het belangrijk om de uitgangspunten van de Unit Nations te onderschrijven. We schenken in onze programma’s dan ook aandacht aan duurzaamheid.

 

 

Uit: Unit Nations - The Global Goals for Sustainable Development