FROGFELLOWS

Skills zijn de bouwstenen van het menselijk kapitaal

De ontwikkeling van skills zijn belangrijk om te zorgen voor duurzame inzetbaarheid. Onder skills verstaan we de eigenschappen, vaardigheden en kennis van individuen die hen in staat stellen om onder voortdurend veranderende omstandigheden hun taken en rollen succesvol uit te voeren, hierin innovatief te zijn en gedurende hun hele leven duurzaam inzetbaar te blijven. Een baan wordt steeds vaker ingevuld door te kijken naar de skills die mensen bezitten om de taken en verantwoordelijkheden uit te voeren. 

Frogfellows ondersteunt het leven lang ontwikkelen voor zowel studenten als de beroepsbevolking. Met deze werkwijze sluit Frogfellows aan op hetgeen het World Economic Forum en de SER in hun publicaties vermelden. 

 

In LinkedIn zien we een mooi voorbeeld van het gebruik van skills in de praktijk. LinkedIn identificeert vaardigheidsgegevens en legt de zogenaamde “skills taxonomie” van een baan bloot. LinkedIn kijkt niet alleen welke vaardigheden mensen verwerven, maar ook wanneer en waar ze deze verwerven. Vervolgens past LinkedIn een veelgebruikte dataminingtechniek toe, om unieke vaardigheden te extraheren.

Zo koppelt LinkedIn de huidige skills van mensen aan vacatures binnen bedrijven. De LinkedIn skills taxonomie ontgint unieke vaardigheidsgegevens van banen die in de toekomst waarschijnlijk vaker zullen voorkomen, zodat mensen nieuwe vaardigheden blijven leren en groeien in hun loopbaan.

TNO werkt samen met CBS, CPB en UWV aan de ontwikkeling van een uniforme skillstaxonomie of skillsontologie. Daarmee wordt het mogelijk om de betekenis van skills voor het werk in verschillende sectoren inzichtelijk te maken op basis van uiteenlopende internationale skillsclassificaties of -taxonomieën.

SER Inspiratiedocument 2021: Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt