FROGFELLOWS

Diversiteit en Inclusiviteit

Bij Frogfellows vinden we het belangrijk om onze houding ten opzichte van diversiteit en inclusie te benadrukken.  

Wij werken eraan om het volgende perspectief en de houding in alle dimensies van het werk en de aangeboden programma’s op te nemen. En om Frogfellows een veilige en gastvrije omgeving te laten zijn waar iedereen zich thuis voelt. 

 

Bij Frogfellows streven we ernaar een inclusieve organisatie te zijn, waar de individuele ontwikkeling van de authentieke persoon in een veilige omgeving centraal staat. We erkennen dat het universele recht op onderwijs een eerlijke en billijke behandeling, toegang, kansen en vooruitgang garandeert voor alle betrokkenen. Onze focus zal liggen op diversiteit, gelijkheid en inclusie van mensen met alle vormen van sociale en culturele achtergrond, geslacht, etniciteit, leeftijd, geloof, seksuele geaardheid en bekwaamheid. 

 

We zien Frogfellows als een inclusieve omgeving waar we verder gaan dan traditionele manieren van denken die exclusief van aard zijn.  

Wij geloven dat we met ons werk, met een gediversifieerde groep personen in staat zijn om oude systemen te ontmantelen en betere te bouwen, op veel gebieden en specifiek het onderwijs zoals wij dat kennen. We zullen werken vanuit een kritisch perspectief en aan het hooghouden van de standaard om leren voor iedereen toegankelijk te maken, met ruimte voor verschillende manieren van denken, leren en werken. 

Doelen

 • Het creëren van een diversiteits- en inclusiebeleid waarin doelen voor interne ontwikkeling van de organisatie worden nageleefd. 
 • Focus op werving, selectie, aanstelling, promotie en behoud van collega’s met diverse achtergronden. 
 • Implementeren van monitoring- en evaluatiemechanismen op de implementatie van het D&I-beleid. 
 • Identificatie en stimulering van goede praktijken en kennisuitwisseling door samen te werken met andere universiteiten, organisaties en openbare instellingen om onze praktijk te verbeteren. 
 • Het creëren van structuren die helpen om kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken 
 • toegangseisen voor de opleiding(en) en studentenfonds die het werven van talent in de ruimste zin mogelijk maakt, waarbij eerdere diploma’s of academische prestaties als enige manier om aan de eisen te voldoen niet de norm zijn. 
 • Toegankelijkheid voor studenten met een achtergrond die het studeren vanwege financiële en/of andere zaken een minder voor de hand liggende keuze maakt. Dus niet beperkt tot aspecten die het minder waarschijnlijk maken om te studeren met betrekking tot sociale en culturele achtergrond, migratiestatus, handicaps, leeftijd, religies, geslacht en seksuele geaardheid. 

  

 

 

Kernwaarden 

 • Leren, ontwikkelen en kennis waarderen in vele diverse vormen 
 • Kwalitatief goed onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn 
 • Ontwikkelen en stimuleren van een inclusieve, open en veilige leer en werkomgeving 
 • Talentaantrekking en talentgroei 
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid  
 • Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons leerpad versterkt onze visie en verbetert de ervaring.